Žalos pacientų sveikatai atlyginimas

Patyrę sveikatos sužalojimų dėl netinkamų ar neteisėtų gydytojo ar gydymo įstaigos veiksmų, Jūs visuomet turite teisę į tinkamą žalos atlyginimą. Visi medikai, nepriklausomai nuo jų specializacijos (stomatologai, bendrosios praktikos gydytojai, chirurgai ar pan.), privalo su Jumis, kaip pacientu, elgtis maksimaliai rūpestingai. Tačiau medikams atlikus savo pareigą netinkamai, jeigu dėl to nukentėjo Jūsų sveikata, visą žalą Jums privalo atlyginti gydymo įstaiga, kurioje dirbo žalą sukėlęs medikas.

Paminėtina, jog galite prisiteisti tiek turtinę, tiek neturtinę žalą:

  • Turtinę žalą sudaro Jūsų patirtos gydymosi išlaidos, sumažėjusios pajamos dėl prarasto darbo ar sumažėjusio darbingumo laipsnio, patirtos išlaidos vaistams ir pan.
  • Galite prisiteisti ir patirtą neturtinę žalą – dėl sveikatos sužalojimo patirtus nemalonius išgyvenimus, patirtą fizinį skausmą, emocinę įtampą, pažeminimą, bendravimo galimybių sumažėjimą ir kt.

Taigi, įstatymas suteikia visas sąlygas pilnavertiškam paciento patirtos žalos atlyginimui. Tačiau sveikatos priežiūros įstaigos savo iniciatyva pačios nėra linkusios kompensuoti paciento patirtos žalos. Todėl Jums prireiks advokato, sugebančio tinkamai pasinaudoti sudėtingu įstatymų sukurtu mechanizmu Jūsų patirtai žalai atlyginti.

Mūsų kontoros advokatai yra laimėję visas bylas, kuriose atstovavo pacientus, siekiančius žalos atlyginimo iš sveikatos paslaugas teikiančių institucijų, todėl turėdami sėkmingą patirtį šioje srityje, galėsime tinkamai užtikrinti ir Jūsų interesų apsaugą. Atstovaujant mūsų kontoros advokatams teismai klientams priteisė turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą iš netinkamai savo pareigas atlikusių odontologijos klinikų, gimdymo namų, kitų sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose dirbantys odontologai, akušeriai-ginekologai, chirurgai ar traumatologai netinkamai vykdė savo pareigas.

Apsisprendusiems prisiteisti patirtą žalą, patariame nedelsiant kreiptis į advokatą, nes tokio pobūdžio bylose delsimas imtis teisinių veiksmų po žalos atsiradimo dažnai nulemia ženklų atlygintinos žalos sumažėjimą, o kartais netgi užkerta galimybę išsireikalauti patirtą žalą.

Mūsų kontoros advokatai suteiks Jums pilnavertę konsultaciją Jūsų klausimu, padės įvertinti realias sėkmės galimybes, galimą prisiteisti sumą ir kitas svarbias aplinkybes. Dėl netinkamo gydymo patyrusius žalą asmenis kviečiame nelikti abejingais ir kreiptis į mūsų advokatų kontorą dėl savo teisėtų interesų užtikrinimo.

Detalesnės informacijos teirautis:
info@exproma.lt
Tel.: +370 686 41893, +370 5 2758850