Įmonių steigimas, valdymas, reorganizavimas, likvidavimas

Mūsų kontora padės akcininkams susitarti dėl bendrovės valdymo ir svarbiausių sprendimų, tokių kaip įmonės valdymo struktūra, valdymo organų skyrimas, akcininkų įnašų naudojimas, juridinio asmens rezervų kūrimas, priėmimo sudarant akcininkų sutartį, taip pat kilus ginčui, padės jį išspręsti palankiausiu ir greičiausiu būdu.

Tuo atveju, jei tarp akcininkų esama įsišaknijusių, nuo seno neišsprendžiamų nesutarimų, padėsime jums inicijuodami bylas dėl juridinio asmens veiklos tyrimo ar priverstinio akcijų pardavimo. Mūsų advokatai ir teisininkai jums taipogi padės parengti įmonių susijungimo, įsigijimo ir perėmimo dokumentus, atstovaus jums juridinio asmens reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo procesuose. Taipogi padėsime Jums išsiieškoti žalą, atsiradusią dėl bendrovės vadovo neteisėtų veiksmų ir sprendimų, bendrovės piniginių lėšų ar kito turto pasisavinimo ar iššvaistymo. Konsultuosime akcininkus dėl pirmenybės teisės įsigyti perleidžiamas bendrovės akcijas ir padėsime spręsti dėl šios teisės pažeidimo kilusius ginčus.

Mūsų kontoros advokatai yra parengę tokių bendrovių kaip UAB „Energogrupė“ akcininkų sutartis, balsavimo teisės perleidimo sutartis, opcionus, teikė konsultacijas pertvarkant įmonių grupės Marisa valdymo struktūrą, organizavo įmonių grupės Wood Line reorganizavimą ir valdymo struktūros pertvarką, konsultavo įmonių grupę Dominari parenkant valdymo struktūrą organizavo grupės įmonių įstatinio kapitalo didinimą, atliko įmonių grupės Neo Group teisinį auditą. Mūsų kontoros advokatai yra parengę daugybės įmonių steigimo dokumentus, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo dokumentus, padėję klientams sprendžiant įmonės vadovo atsakomybės, akcininkų pirmumo teisės įsigyti perleidžiamų akcijų, įmonės veiklos tyrimo, priverstinio akcijų pardavimo ir kitus su įmonių valdymu bei įmonių teise susijusius klausimus.