Tarptautinė prekyba

Veiklos vykdymas šiuo metu neįsivaizduojamas be tarptautinės prekybos. Kadangi Lietuva yra Europos Sąjungos valstybė narė, dauguma su tarptautine prekyba susijusių klausimų yra reglamentuojama ES teisės aktų, taipogi tarptautinių sutarčių, didžiulę reikšmę tarptautinei prekybai turi ir kitų valstybių nacionalinė teisė, o taipogi nacionalinių ir tarptautinių teismų praktika. Esant tokiai gausai skirtingų veiklos taisyklių, kartais iš esmės skirtingam reglamentavimui, klientams būna itin sudėtinga teisingai bei apdairiai suderinti bendradarbiavimo su užsienio partneriais klausimus. Dažnai pastebime, jog verslo subjektų noras kiek galima greičiau įforminti su partneriais pasiektus susitarimus bei pradėti bendradarbiavimą užgožia bei į paskutinę vietą nustumia poreikį apdairiai bei atidžiai įvertinti galimas rizikas bei jas aptarti su partneriais sudaromose sutartyse. Tai dažnai suponuoja reikšmingų klaidų padarymą, svarbių sąlygų nenumatymą. Šiomis aplinkybėmis pasinaudoję nesąžiningi partneriai tokiais atvejais gali nulemti didžiulius Jūsų verslo nuostolius.

Mūsų advokatų kontora padės Jums teisingai ir tinkamai įforminti bendradarbiavimo santykius su Jūsų partneriais, užtikrins bet kokių teisės spragų eliminavimą. Tinkamas sutartinių santykių įforminimas leis Jums išvengti nesutarimų ir konfliktų dėl sudarytų sutarčių vykdymo, o kilus nesutarimams, jie bus veiksmingai ir greitai išspręsti.

Mūsų kontoros advokatai UAB „Maristika“ yra parengę tipines prekių tiekimo sutartis, pagal kurias bendrovė sėkmingai tiekia prekes savo klientams. Taipogi tiek UAB „Maristika“, tiek kiti klientai naudoja mūsų advokatų parengtas sutartis dėl papildomų mokėjimo terminų nustatymo ir skolos išdėstymo, kurios užtikriną tiek galimybę atgauti skolas iš finansinių sunkumų turinčių klientų, tiek ir sklandžiai išsireikalauti skolą skolininkams pažeidus griežtus prievolių vykdymo reikalavimus. Mūsų advokatai taipogi yra parengę JAV bendrovės Yukon Advanced Optics Worldwide jungtinės veiklos ir distribucijos sutartį, pagal kurią klientas su verslo partneriais vykdo optinių prietaisų gamybą bei platinimą daugelyje pasaulio rinkų, taipogi distribucijos sutartis UAB „Vitagra“ bei kitiems klientams, kurias vykdant klientai išvengia konfliktų ar ginčų su verslo partneriais.