Peticijos Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT)

Turime patirties rengiant Peticijas Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT)

Turime patirties rengiant Peticijas Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT). Europos Žmogaus Teisių Teismas – tai Strasbūre dirbantis tarptautinis teismas. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra įkurtas pagal 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją; nuo 1998 m. jis tapo nuolat veikiančia tarptautine teismine institucija, kuri nagrinėja skundus fizinių asmenų, asmenų grupių bei nevyriausybinių organizacijų, teigiančių, kad pažeistos jų teisės ar laisvės, įtvirtintos Europos žmogaus teisių konvencijoje ir jos papildomuose protokoluose.

Europos Žmogaus Teisių Teismas taiko Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatas. Jo uždavinys yra užtikrinti, kad valstybės gerbtų Konvencijoje įtvirtintas teises ir garantijas. Tai daroma nagrinėjant skundus (dar vadinamus „Peticijomis”), kuriuos pateikia individualūs asmenys arba valstybės. Nustačius, kad valstybė pažeidė vieną ar kelias teises ar garantijas, Europos Žmogaus Teisių Teismas priima sprendimą. Sprendimai yra privalomi: valstybės-atsakovės įsipareigojo jų laikytis.

Kiekvienas asmuo gali paduoti skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui, jei mano, kad jo atžvilgiu buvo pažeistos Konvencijoje arba jos protokoluose išdėstytos teisės ir laisvės.

Mikučiausko ir partnerių advokatų kontoros EXPROMA advokatai turi patirties rengiant Peticijas Europos Žmogaus Teisių teismui dėl teisių, kurias gina Konvencija ir jos protokolai, pažeidimo:
 • teisės į gyvybę;
 • teisės į teisingą bylos nagrinėjimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose;
 • teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą;
 • saviraiškos laisvės;
 • minties, sąžinės ir religijos laisvės;
 • teisės į veiksmingą teisinės gynybos priemonę;
 • teisės netrukdomai naudotis savo nuosavybe;
 • teisės balsuoti ir būti renkamu ir kt.
Dėl ko galite pateikti Peticiją Europos Žmogaus Teisių Teismui

Jūsų Peticija turi būti susijusi su viena iš Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintų teisių pažeidimu. Pažeidimų ratas gali būti platus, kaip antai:

 • civilinių ar baudžiamųjų teismo procesų trūkumai;
 • kalinių kankinimas ir netinkamas elgesys su jais;
 • laisvės atėmimo teisėtumas;
 • tėvystės/ motinystės teisės;
 • privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamybės;
 • būsto neliečiamybės;
 • susirašinėjimo slaptumo negerbimas;
 • nuosavybės konfiskavimas ir ekspropriacija;
 • išsiuntimas ir ekstradicija;
 • saviraiškos ir informacijos gavimo ar skleidimo apribojimas;
 • laisvės dalyvauti susirinkimuose arba asociacijose apribojimas.

Negalima skųstis dėl jokio kito, nei Europos žmogaus teisių konvencija, teisės dokumento nuostatų pažeidimo, pavyzdžiui, dėl Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ar Pagrindinių teisių chartijos.

Svarbu nedelsti

Norintiems pateikti Peticiją Europos Žmogaus Teisių Teismui, svarbu nedelsti, nes Peticijai pateikti Jūs turite tik šešis mėnesius nuo galutinio vidaus teismo sprendimo (apskritai kalbant, aukščiausiojo teismo sprendimo) datos. Pasibaigus šiam laikotarpiui Europos Žmogaus Teisių Teismas negali priimti Jūsų Peticijos.