Teisinis auditas

Teisinis auditas (due diligence)teisinė organizacijos (dažniausiai – įmonės) patikra, vertinimas, dažniausiai vykdomas prieš perkant įmonę (akcijų paketą), pasunkėjus jos finansinei būklei, keičiantis įmonės valdymo organams, reikalaujant kredito įstaigai ar investuotojui (pvz., ketinančiam suteikti ilgalaikę ir arba didelę paskolą, įsigyjant obligacijų ir pan.), kai vykdomi susiliejimai ir įsigijimai ir kt.

Paskirtis – padėti išvengti nepagrįstos rizikos, gauti informaciją, svarbią dėl įmonės pirkimo (tęsimo, nutraukimo, derybų eigos ir pan.). Teisinis auditas gali paveikti pirkėjo poziciją, sprendimą pirkti ar ne, palengvinti įmonės perleidimo sandorį (parengiant pirkimo-pardavimo sutartį). Pardavėjui gali padėti išsiaiškinti tikrąją įmonės būklę ir pasirengti tinkamai informuojant pirkėjus.

Objektas – Teisinio audito metu analizuojama ir vertinama informacija apie įmonę, jos turtą, veiklą, santykius su partneriais, įvairiomis organizacijomis (pvz., su valdžios institucijomis). Tokios analizės dėka gali būti atskleista informacija, neatsispindinti finansinėse ataskaitose. Audito objektas gali būti darbo santykiai, prekyba, sutartys (reikalavimai bei ir įsipareigojimai pagal jas), išankstinės sutartys, ginčai, intelektinė nuosavybė, draudimas, neįprasta veikla, sandoriai, kt.

EXPROMA pateiks jums objektyvią ir teisingą informaciją jeigu ketinate pirkti ar parduoti įmonę, akcijas, veiklą, turtą, sudaryti svarbią partnerystės sutartį, įsigyti opcioną ar ateities sandorį (futures), suteikti kreditą, paskolą, įsigyti obligacijų ar kitokių skolos vertybinių popierių, įvertinti valdymo organų veiklą. O gal norite parengti įmonę prekybai organizuotoje kapitalo rinkoje (vertybinių popierių biržoje)?  Mes galėsime pateikti išvadas dėl akcininkų nuosavybės įgijimo, įmonės veiklos, įmonės organų ir valdymo organų sprendimų, įmonės sandorių teisėtumo. Gali būti, kad įsigydamas įmonę ar perimdamas veiklą, jūs norėsite žinoti kokios rizikos slypi įmonės sandoriuose. Ar jie pakankamai apsaugoti nuo nepagrįsto nutraukimo. Ar turite priemonių įrodyti, kad savo įsipareigojimus vykdote tinkamai ir pan. Jums pageidaujant, kartu su due diligence gali būti atliktas įmonės apskaitos ir finansų auditas, kurį atliks mūsų partneriai.

Mūsų advokatų kontoros veiklą šioje srityje teigiamai įvertino UAB „NEO GROUP“, UAB „RETAL EUROPE“ ir kitos įmonės.

STANDARTINIO PATIKRINIMO PLANAS:

  1. Įstatinio kapitalo suformavimo ir didinimo teisingumas.
  2. Bendrovių įsteigimo, pertvarkymo ar reorganizavimo teisėtumo patikrinimas.
  3. Akcijų (dalių) perleidimo sandorių teisėtumas.
  4. Akcijų apskaitos atitikimas galiojantiems įstatymams.
  5. Bendrovės valdymo struktūros ir organų kompetencijos atitikimo įstatymams patikrinimas;
  6. Bendroves valdymo struktūros atitikimas etatų sąrašui ir korporaciniams dokumentams.
  7. Vykdančiųjų organų sprendimų teisėtumas, jų paskyrimo dokumentų teisėtumas.
  8. Pagrindinio ilgalaikio turto sandorių patikrinimas.
  9. Kreditavimo sandorių patikrinimas ir jų teisėtumas pagal įstatymus, įskaitant skolinimosi iš akcininkų ir vadovų sandorius. (Gali būti taip pat lizingo ir faktoringo sandoriai, garantija, laidavimas).
  10. Atskirų sandorių teisėtumo patikrinimas.