Darbo santykiai

Tinkamas ir apdairus darbo teisinių santykių įforminimas yra itin reikšmingas sėkmingam ir sklandžiam verslo vystymui. Didžiulę reikšmę turi įmonės nustatyta pareigybių struktūra, darbuotojams priskirtų funkcijų aiškus apibrėžimas, kompetencijos padalijimas bei išskirstymas. Vykdant darbo santykius, svarbu derinti darbuotojų skatinimą, kompensacijas, kvalifikacijos kėlimą su konfidencialumo, nekonkuravimo įsipareigojimais, lojalumu darbdaviui, galiausiai tinkamu ir produktyviu darbuotojui priskirtų funkcijų atlikimu ir pareigų vykdymu bei materialine atsakomybe.

Mūsų kontoros advokatai padės Jums visais su darbo teise susijusiais klausimais nuo konsultacijų teikimo, kolektyvinių ir individualių darbo sutarčių rengimo, pareigybių struktūros sudarymo, pareiginių instrukcijų ir nuostatų parengimo, komandiruočių įforminimo iki kolektyvinių ir individualių darbo ginčų sprendimo, darbo sutarčių nutraukimo, darbuotojų skaičiaus mažinimo ar perkėlimo.

Taipogi konsultuosime Jus dabų saugos ir darbuotojų sveikatos klausimais, kurių reglamentavimas yra ypatingai sudėtingas bei dažnai sukelia didžiulių neaiškumų ir iššūkių verslą vykdantiems subjektams. Praktikoje dažnai pasitaiko ydingas kontroliuojančių institucijų pateikiamas darbų saugos ir darbuotojų sveikatos teisės aktų aiškinimas. Tokiais atvejais padėsime Jums įrodyti, kad tinkamai vykdote teisės aktų reikalavimus bei užtikrinate darbų saugą bei darbuotojų sveikatą.

Kontoros advokatai parengė kolektyvines sutartis, darbuotojų pareiginius nuostatus, visiškos materialinės atsakomybės, konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis bei daug kitų reikiamų dokumentų tokioms įmonėms kaip UAB „Vilniaus Sigmos partneris“, UAB „Dominari“, UAB „Ginlora“, UAB „Wood Line“ ir kitoms, atstovaudami UAB „Ginlora“ ir kitoms bendrovėms, palankiai klientams išsprendėme kilusius individualius darbo ginčus su darbuotojais.