Šeimos teisė

Mūsų kontoros teisininkai, turėdami ilgametę darbo patirtį šeimos teisės srityje, suteiks kokybišką konsultaciją Jums rūpimais klausimais ir padės Jums išspręsti kilusias teisines problemas dėl:

  • vaikų išlaikymo: suteiksime konsultacijas dėl išlaikymo dydžio, kuris turi būti skiriamas Jūsų vaikui, tarpininkausime Jums su sutuoktiniu sudarant susitarimą dėl vaikų išlaikymo bei parengsime šiuos susitarimus. Nepavykus rasti bendro susitarimo, parengsime ieškinį dėl išlaikymo priteisimo, surinksime reikalingus įrodymus dėl išlaikymo, priklausančio nepilnamečiams vaikams bei pilnamečiams iki 24 metų. Esant pagrindu, parengsime visus reikiamus dokumentus ir atstovausime Jums padidinant arba sumažinant Jūsų vaikui priteistą išlaikymą;
  • vaikų gyvenamosios vietos nustatymo: parengsime tėvų susitarimą arba ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Esant pagrindui, atstovausime Jums teisme pakeičiant vaiko gyvenamąją vietą bei nustatant ją su Jumis;
  • sutuoktinių turto pasidalinimo: suteiksime visas reikiamas konsultacijas dėl Jūsų galimybių pasidalinti santuokoje užgyventą turtą, parengsime ikivedybinę arba povedybinę sutartį, kuria bus nustatyta, koks santuokoje įgytas turtas tenka kuriam sutuoktiniui. Taipogi parengsime ieškinį dėl Jūsų vedybų sutarties nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia bei padėsime spręsti kitus iškilusius klausimus;
  • turto paveldėjimo ir palikimo priėmimo: parengsime testamentą ir padėsime jį tinkamai įforminti, padėsime nuginčyti testamentą, kurį Jūsų giminaitis sudarė suklaidintas ar apgautas kitų asmenų. Atstovausime Jums priimant palikimą ar jo atsisakant, ginsime Jūsų pažeistą teisę į privalomąją palikimo dalį, padėsime gauti teismo leidimą priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu, o taip pat konsultuosime ir padėsime kitais paveldėjimo pagal įstatymą ir testamentą klausimais;
  • tėvystės nustatymo ir nuginčijimo: suteiksime konsultacijas, parengsime visus procesinius dokumentus ir atstovausime teisme nustatant arba nuginčijant tėvystę, padėsime surinkti reikiamus įrodymus;
  • išlaikymo: suteiksime konsultacijas dėl galimybės reikalauti išlaikymo iš Jūsų sutuoktinio, vaikų ar kitų giminaičių, parengsime procesinius dokumentus išlaikymo priteisimo ar pakeitimo;
  • civilinės būklės aktų registravimo, pakeitimo, ištaisymo: padėsime registruoti gimimą, įvaikinimą, santuokos sudarymą ar nutraukimą ir kitus civilinės būklės aktus. Parengsime reikiamus dokumentus dėl civilinės būklės aktų pakeitimo ar klaidų įrašuose ištaisymo;
  • kitų šeimos teisės klausimų: santuokos pripažinimo negaliojančia, įvaikinimo, globos, rūpybos ir kt.