Statyba ir teritorijų planavimas

Statybos ir teritorijų planavimo sektorius Lietuvoje yra ypatingai griežtai ir be galo sudėtingai reglamentuotas. Tiek vystant nekilnojamojo turto projektus, tiek ir vykdant individualaus namo statybą arba sprendžiant su žeme susijusius klausimus, neišvengiamai susiduriama su žemėtvarką, teritorijų planavimą ar statybas kontroliuojančiomis institucijomis bei dažnai nesuprantamais ir nepaaiškinamais jų sprendimais ar veiksmais, trukdančiais sklandžiai vykdyti veiklą. Turėdami ilgametę patirtį žemėtvarkos, teritorijų planavimo bei statybų srityje mūsų kontoros advokatai padės Jums konsultuodami ir atstovaudami kreipiantis dėl reikiamų teritorijų planavimo procedūrų įvykdymo, svarstymo su visuomene, neigiamo poveikio aplinkai vertinimo, projektavimo sąlygų gavimo, techninio ar darbo projekto parengimo, taip pat gaunant reikalingus suderinimus, statybos leidimus. Be to, padėsime Jums spręsti su kontroliuojančiomis institucijomis ar kitais asmenimis kilusius ginčus.

Mūsų kontoros advokatai atliko teisinį auditą dėl nekilnojamojo turto projektų vystymo Vilniuje, Kaune, Panevėžyje UAB „Dominari“, Tiltan Group ir kitų klientų užsakymu. Atstovaudami Ardanuy Ingeneria S.A. palankiai klientui baigėme derybas su AB Lietuvos Geležinkeliai dėl projektavimo darbų tinkamumo ir priėmimo. Atstovaujant mūsų kontoros advokatams klientai, pasiekė pergales bylose dėl Nacionalinės Žemės tarnybos neteisėtai parengtų žemėtvarkos projektų panaikinimo, kadastrinių matavimų neteisėtumo, taipogi dėl neteisėtų sprendimų formuojant žemės sklypus. Kontoros advokatai nuginčijo nepagrįstai išduotus statybos leidimus, išreikalavo dėl netinkamai įvykdytų projektų statybų užsakovams atsiradusią žalą, padėjo surasti palankius klientams sprendimus dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų ištaisymo ar kainos už statybos darbus sumažinimo.