Energetika

Liberalizuojant energetikos rinkas, ne tik atsiranda naujų verslo galimybių, tačiau ir ženkliai padaugėja klausimų dėl teisės aktų aiškinimo, formalių reikalavimų siekiant teikti energetikos paslaugas, išpildymo, kilusių ginčų tiek su kontroliuojančiomis institucijomis, tiek su paslaugų gavėjais ar kitais asmenimis sprendimo. Mūsų advokatų kontora yra sukaupusi ilgametę patirtį konsultuojant klientus įvairiais klausimais, reikšmingais energetikos sektoriuje, taipogi atstovaujant santykiuose su kontroliuojančiomis institucijomis, paslaugų gavėjais ar trečiaisiais asmenimis.

Mūsų kontoros advokatai padės jums rasti atsakymus į kilusius klausimus, susijusius su elektros energijos gamyba ir tiekimu, vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių energetika, suskystintų ar gamtinių dujų, naftos produktų ar kitų energijos šaltinių prekyba ir tiekimu. Konsultuosime Jus dėl kontroliuojančių institucijų keliamų reikalavimų pagrįstumo ir jų įgyvendinimo būdų, taršos leidimų išdavimo, teisės reikalauti subsidijų bei kitais klausimais. Taipogi padėsime Jums išspręsti kilusius ginčus, trikdančius sklandžią Jūsų veiklą.

Mūsų kontoros advokatai rengė reikiamų dokumentų paketą UAB „Energogrupė“ dešimties vėjo elektrinių prijungimui prie skirstomųjų tinklų, vedė derybas UAB „Marisa“ vardu su Litgrid dėl balansavimo elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės pateikimo, taipogi konsultavo UAB „Reenpro“ dėl saulės energijos jėgainių įrengimo, be to, konsultavo UAB „Global Petroleum“ suskystintų dujų tiekimo klausimais. Taipogi kontoros advokatai konsultavo klientus dėl naftos produktų tiekimo sutarčių sudarymo.