Viešieji pirkimai

Mūsų kontora turi ilgametę patirtį viešųjų pirkimų dokumentų rengimo, vertinimo, sprendimų dėl viešųjų pirkimų priėmimo klausimais, taip pat sprendžiant ginčus, kilusius dėl viešųjų pirkimų procedūrų ar jų pažeidimų.

Mes Jums padėsime parengti viešųjų pirkimų dokumentų projektus, konsultuosime dėl pirkimo procedūrų vykdymo, informacijos suinteresuotiems asmenims pateikimo, vokų atplėšimo procedūrų, pasiūlymų eilės nustatymo ir pasiūlymų įvertinimo, laimėtojų nustatymo. Taip pat parengsime atsakymų į gautus paklausimus dėl pirkimo procedūrų projektus, viešojo pirkimo sutarčių projektus. Kilus ginčams su viešajame pirkime dalyvaujančiais asmenimis, padėsime juos išspręsti, o nepavykus rasti taikaus sprendimo, atstovausime jums ginčą nagrinėjant teisme.

Kontoros advokatai konsultavo Nacionalinį Vėžio institutą viešųjų pirkimų organizavimo, pirkimo dokumentų rengimo, pateiktų pasiūlymų vertinimo ir laimėtojų nustatymo klausimais. Atstovaudami Jonavos miškų urėdijai laimėjome teisme kilusį ginčą dėl kliento organizuoto viešojo pirkimo teisėtumo ir kliento veiksmų teisėtumo.