Advokatas: Rimantas Prėskienis

Advokatas

Patirtis ir...

Žinios

Teisės magistro laipsnis įgytas 2002 metais, baigus Vilniaus universiteto teisės fakultetą.

Pradėjus ikiteisminį tyrimą ir nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme, advokato darbas išsiskiria tuo, kad advokatas vienas turi dėti visas pastangas ir panaudoti visą savo patirtį ir žinias, siekiant paneigti visos valstybinio persekiojimo sistemos surinktus įrodymus arba palengvinti kliento padėtį.

Darbo patirtis:
  • Teisininko karjera pradėta dirbant koncerne „MG Baltic“.

  • Advokatas nuo 2006 metų.

Specializacija:

Baudžiamojo teisė ir baudžiamasis procesas.

Suteiktos advokato paslaugos apėmė konsultavimą, atstovavimą klientams teismuose, arbitražuose, ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose, teisinio įmonių korporatyvinių dokumentų patikrinimą (teisinio audito atlikimą), teisinių išvadų teikimą, sutarčių, pretenzijų, įmonių steigimo dokumentų, akcininkų sutarčių, darbo sutarčių ir kitų dokumentų rengimą; fizinių asmenų konsultavimą šeimos, žemės, paveldėjimo, darbo teisės klausimais, atstovavimą ir gynybą civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose.

Taip pat teko vesti seminarus draudimo brokeriams draudimo teisės klausimais.

El. paštas: rimantas@exproma.lt
Tel. +370 5 275 8850
Fax. +370 5 272 7604
Mob. +370 687 11166