Investuotojų apsauga

Pastaruoju laikotarpiu vis daugiau asmenų įvairiausiomis formomis patiki savo finansus tvarkyti bankams, finansų maklerių įmonėms ir kitoms kredito įstaigoms. Finansų ir investavimo santykiai yra sudėtingi, ne veltui Lietuvos teisės aktai įpareigoja šias paslaugas teikiančius subjektus pateikti išsamią ir visapusišką informaciją paslaugų gavėjams, investuotojams. Turėdami ilgametę patirtį finansų srityje, žinome, kad dažniausiai paslaugų teikėjai vengia atskleisti visą būtiną informaciją, vilioja ir gundo klientus investuoti savo lėšas į mažiau patikimas investavimo priemones. Mūsų kontoros advokatai padės Jums tinkamai įforminti sutartinius santykius su finansų įstaigomis, atstovaudami derybose užtikrins, kad Jūsų lėšas finansų įstaigos naudotų tik investicijoms į tas priemones, dėl kurių būsite sutarę ir sutikę prisiimti investavimo rizikas. Konsultuosime Jus vertybinių popierių apyvartos, viešų akcijų siūlymų, kotiravimo, įmonių viešų perėmimų, investavimo paslaugų, kreditavimo ir paskolų sudarymo, įkeitimo ir kitų prievolių užtikrinimo būdų įgyvendinimo ir kitais klausimais. Finansų įmonei netinkamai investavus Jūsų patikėtas lėšas ir dėl to Jums patyrus nuostolių, atstovausime Jums derybose dėl nuostolių atlyginimo, nagrinėjant ginčą ikiteismine tvarka, o taip pat ginsime Jūsų pažeistas teises teisme.

Kontoros teisininkai turi sukaupę ilgametę patirtį finansų teisės srityje, žinias bei patirtį įgiję dirbdami vertybinių popierių komisijoje, komerciniuose bankuose bei kitose institucijose. Atstovaudami klientams apgynėme jų teises dėl finansų įstaigos Admiral Markets AS nepagrįsto investuotų lėšų nurašymo. Taipogi laimėjome klientų bylą prieš finansų maklerio įmonę Alpha Baltic dėl jiems klientų patikėtų lėšų netinkamo investavimo ir praradimo. Teismai apgynė pažeistas investuotojų teises bei iš FMĮ Alpha Baltic priteisė jiems 300 000 LTL siekiančius nuostolius. Atstovaudami klientams taipogi vedėme derybas su AB SEB banku dėl investuotojo patikėtų lėšų netinkamo investavimo, privalomos atskleisti informacijos nuslėpimo ir tokiais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.